Juuksuri 9 kuuline kursus                                    

 

 

Augustis 2016 alustas Ilukool uuenenud 9 kuud juuksuri intensiivkursuse õppekavaga, kus senisest enam pannakse rõhku

 

praktiliste oskuste arendamisele. 

Juuksur 9 kuud, 600 ak.tundi 

 

Kursuse läbinud õpilane:

 

oskab teostada juuksuritöid, mis võimaldavad töötada juuksurina.

 

Õpingute hind: 2538 €

 

Hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks kohustuslikud  õppevahendid: riietus, instrumendid 400 € 

(komplekti eest tuleb tasuda 2 nädala jooksul)

Kursuse kogu maksumus koos õppevahenditega:  2938 €

(õppesalongis tasub materjalikulu eest modell)

 

Õpingute maht:  9 kuud (õpingud 2 korda nädalas)

 

9 kuud, 600 ak.tundi, nendest: 

 

4 kuud teoreetiline ja praktiline väljaõpe - 200 ak.tundi

 

5 kuud praktika (klienditeenindus töökeskkonnas) - 250 ak. tundi

 

Iseseisev praktiline töö (kodus õppimine ja harjutamine) - 150 ak.tundi

 

Programm: meeste ja naiste juukselõikused, juuste värvimine, soengute tegemine, juuste ja peanaha hooldused ning praktika

 

töökeskonnas.

ÕPPEKAVA SISU KIRJELDUS

Õppekava on koostatud lähtuvalt juuksuri kutsestandardist ja iluteeninduse erialade riiklikust õppekavast.

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada juuste lõikust nii meestele kui naistele, oskaks teostada värvitöötlust erinevates tehnikates, oskaks kujundada soengut, oskaks hooldada juukseid ja peanahka; tunneks protseduuride läbiviimise korda, töötervishoiu-, isikliku- ja protseduurihügieeni reegleid ja vastavat seadusandlust; omandaks teadmised juuste ja peanaha probleemidest ja enamlevinud nahahaigustest, anda juhiseid koduseks hoolduseks; tunneks esmaabi ABC-d, Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides ning töökeskkonnas.

 

Teoreetiline väljaõpe - 50 ak.t

Juuksuri tööga seonduv; ilusalongi sisustamine ja vajalikud seadmed juuksurile; juuksuri kutsestandardis kirjeldatud nõuded; Klienditeenindus ja kutse eetika; tööohutus ja ergonoomika; tööõnnetuste ja  esmaabi üldised põhimõtted; elektriohutuse ja tuleohutuse nõuded; kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõuded; erinevad nahalööbeelemendid; erinevate nahahaiguste olemus ja iseloomulikud sümptomid; nahahaiguste nakkusohtlikkus ja nende vältimise võimalused; Juuste ja peanaha elutegevus ja anatoomia. Eelteadmised juukselõikusest. Näokujud, stiilid ja vormid;

Praktiline väljaõpe koos eriala teooriaga - 150 ak.t

Soengute ajalugu. Soengute modelleerimine. Viimistlustooted. Soengurullide keeramise tehnikad. Punusoengute modelleerimine. Soengukaunistused. Pea pesemine ja massaaž. Juuste värvimine, värvimistooted. Värvimise töö käik. Naiste juuste lõikamine. Meeste juuste lõikamine. Klienditeenindus õppesalongis. Lõpueksamid.

Praktika teostamine töökeskkonnas - 250 ak.tundi

Iseseisev praktiline töö -150 ak.tundi

Kodus õppimine ja harjutamine, eksamiteks valmistumine.

Koolitajad:  

 

Maarika Pruuli 

Marin Pedras

Eisi Kõiv

Juuksuri õppekava muudatus Covid-19 piirangute tõttu 2020/2021 õppeaastal lõpetavate õpilaste jaoks

 

Õppekavas on lisatud uued nõuded 2020/2021 õppeaastal õpingute lõpetamiseks.

 

Covid-19 piirangute tingimustes õpingute lõpetamiseks on uued nõuded: ​

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus

  • Õpilane on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav”

  • Läbinud praktika täies mahus ning on esitanud praktikaaruannet.

​Lõpphinne kujuneb jooksvate hinnete keskmisest.

       Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Õppekava eduka lõpetamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus ning edukalt on sooritatud kursuse lõpus arvestused:

  • Teooria kirjalik eksam

  • Praktiline eksam - naistöö: värvimine, juukselõikus ja pidulik päevasoeng

  • Praktiline eksam - meestöö: juukselõikus

Õpilane lubatakse lõpueksamile, kui ta on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav” ja läbinud praktika täies mahus. Lõputunnistuse väljastab Iluravi Rahvusvaheline Erakool pärast edukat testi ja praktilise töö eksamit.

 

Õpingute algus: grupi täitumisel, vaata koolituskalendrit 

 

Kursus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid.

 

Õppekohad täidetakse registreerimise ja motivatsioonikirja saatmise järjekorras.  

 

Õpingute toimumisaeg:

 

Tööpäeviti vastavalt graafikule, 2 korda nädalas. 

Viimase graafiku järgi õppepäevad on järgmised: Esmaspäev ja teisipäev

Avaldus 

Motivatsioonkiri: 

      Motivatsioonikiri on maksmaalselt A4 lehekülg pikk ning selle sisus peaksid ära põhjendama, miks sa

       juuksuriks saada soovid. Alljärgnevalt on väljatoodud mõned abistavad küsimused:  

       Miks Sa soovid saada juuksuriks?

       Miks juuksuriala Sulle meeldib?

       Miks Sa arvad, et just sina sobiksid juuksuriks?

       Milline juuksur Sa oleksid?

       Motivatsioonikirju ootame 1 kuu enne kursuse algust

Palun tutvuge õppimaasumisel eelnevalt meie õppekorralduseeskirjagasisekorraeeskirjaga.

Koolituse sihtgrupp: täiskasvanud

Koolitatavatele esitatavad nõuded: vanuselisi ja soolisi piiranguid ei ole; eelteadmisi, kogemusi ja –oskusi ei eelda; tervisetõend

 

perearstilt (vaimselt terve, füüsiliselt suutlik, ei põe nakkuslikke nahahaigusi).

 

Soovitatavad isiksuslikud omadused ja väärtushinnangud: suhtlemisoskus, tolerantsus, konfidentsiaalsus, vastutusvõime,

 

iseseisvus, püsivus, füüsiline suutlikkus.