Juuksur baaskoolitus                                  

 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

 

Koolituse tulemusel oskab õppija:

 • teostada erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • teostada juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • hooldada peanahka (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • teostada rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • teostada pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

ÕPPE KOGUMAHT 800 koolitustundi:

​Õppeaja kestvus: 6 kuud (24 ÕN (1 ÕN = 35 tundi, 4 korda nädalas))

​ 

Teooria ja praktiline väljaõppe: 140 tundi, (4 ÕN, 4 korda nädalas) 1 kuu. Teoreetiline ja praktiline väljaõppe koolikeskkonnas

 

Praktika koolikeskkonnas: 280 tundi (8 ÕN, 4 korda nädalas) 2 kuud

Klienditeenindus koolikeskkonnas

 

Praktika töökeskkonnas: 230 tundi (12 ÕN) 3 kuu jooksul

Välispraktika (klienditeenindus ilusalongis, praktikakoha leiab õpilane ise)

Välispraktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi täiendada, kinnitada ja arendada. Praktika annab reaalse töökogemuse. Välispraktika on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas. Täiendada ja omandada uusi erialaseid teadmisi ja oskusi, arendada ülekantavaid oskusi.

Iseseisev töö: 150 tundi

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde. See hõlmab näiteks harjutamist, ettekannete/lõputöö ettevalmistamist, erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiteks õppimist ja kirjalike tööde koostamist.

 

 

1 kuu, E, T, K, N kl.9:00 - 16:00 140 ak. tundi

Teoreetiline väljaõpe - 70 ak.t

Juuksuri tööga seonduv; ilusalongi sisustamine ja vajalikud seadmed juuksurile ja nende korrashoid; juuksuri kutsestandardis kirjeldatud nõuded; Klienditeenindus ja kutse eetika; tööohutus ja ergonoomika; tööõnnetuste ja  esmaabi üldised põhimõtted; elektriohutuse ja tuleohutuse nõuded; kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõuded; erinevad nahalööbeelemendid; erinevate nahahaiguste olemus ja iseloomulikud sümptomid; nahahaiguste nakkusohtlikkus ja nende vältimise võimalused; Juuste ja peanaha elutegevus ja anatoomia. Baasteadmised juukselõikusest. Näokujud, stiilid ja vormid.

Praktiline väljaõpe koos eriala teooriaga - 70 ak.t

Soengute ajalugu. Soengute modelleerimine. Viimistlustooted. Soengurullide keeramise tehnikad. Punusoengute modelleerimine. Soengukaunistused. Pea pesemine ja massaaž. Juuste värvimine, värvimistooted. Värvimise töö käik. Naiste juuste lõikamine. Meeste juuste lõikamine. Klienditeenindus õppesalongis.

 

 

2 kuud, E, T, K, N kl.9:00 -16:00 280 ak. tundi

Praktika, Klienditeenindus koolikeskkonnas - 280 ak.t

Praktika teostamine (klienditeenindus) koolikeskkonnas

Õppija oskab:

 • oskab erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • oskab juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • oskab hooldada peanaha (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • oskab teha rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

 • planeerida tööaega;

 • teenindada klienti;

 • rakendada teoreetilisi teadmisi juuksuri protseduuride teostamisel.

 • eksamid

3 kuud 230 ak.tundi

​Praktika teostamine töökeskkonnas - 230 ak.tundi

õpilasele sobivas* ilusalongis, sobivas linnas ning sobival ajal

 

Iseseisev praktiline töö õppeaja jooksul -150 ak.tundi

Kodus õppimine ja harjutamine, eksamiteks valmistumine.

 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

 

Õppekava eduka lõpetamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus ning edukalt on sooritatud eksam:

 

- ​Teooria kirjalik eksam hõlmab mooduleid - nahahaigused, kosmeetiline keemia, värvimine, lõikused, tehnikad​

- Praktiline eksam: meeste juuste lõikus ja/või naiste juuste lõikus ja värvimine, pidulik päevasoeng, klienditeenindus.

Õpilane lubatakse eksamile, kui ta on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav”

 

Lõputunnistuse väljastab Iluravi Rahvusvaheline Erakool pärast edukat testi, praktilise töö eksamit, praktika läbimist, vastasel juhul väljastatakse tõend läbitud programmist.

Õpingute hind: 2720 € 

Hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks kohustuslikud  õppevahendid, riietus, instrumendid (s.o. harjutuspead, lõikuslina, värvilina, kammid, harjad, klambrid, föön, lõikusmasin ja muu vajalik) orienteeruv hind 400 € (komplekti eest tuleb tasuda 2 nädala jooksul). Õppevahendid ja instrumendid jäävad õpilasele. 

Kursuse kogu maksumus koos õppevahenditega:  3120 €

(õppesalongis harjutades tasub materjalikulu eest modell)

 

Koolitajad: Maarika Pruuli, Marin Pedras

​Õpingute toimumisaeg:

 

​Teooria ja praktiline väljaõppe; praktika koolikeskkonnas

​esmaspäev-teisipäev 9:00 - 16:00 Õpetaja Maarika Pruuli

kolmapäev-neljapäev 9:00 - 16:00 Õpetaja Marin Pedras

Praktika töökeskkonnas 

3-4 korda nädalas, päevad vabal valikul

 

Koolitusgrupi komplekteerimine: 6 - 8 osalejate arv. Grupp moodustub registreerumise järjekorra alusel. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Registreerimistasu tagastatakse. 

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE NÕUDED

 

​Koolituse sihtgrupp: täiskasvanud

​Koolitatavatele esitatavad nõuded: vanuselisi ja soolisi piiranguid ei ole; eelteadmisi, kogemusi ja – oskusi ei eelda; tervisetõend perearstilt (klienditeenindus ilusalongis).

 

​Soovitatavad isiksuslikud omadused ja väärtushinnangud: suhtlemisoskus, tolerantsus, konfidentsiaalsus, vastutusvõime, iseseisvus, püsivus, füüsiline suutlikkus.

Registreerumiseks täida AVALDUS, registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 20 eurot, mis on osa õppemaksust. 

Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, siis palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda. 

Maksmise võimalus: 

- Kursuse alguses kogu summa

- Iga kuu eest eraldi.

20 eur registreerimise tasu, enne kursuse algust. 

400 EUR komplekt (2 nädala jooksul)

450 EUR x 6 kuud

Tutvu meie õppekeskonnaga