Vajalikud dokumendid

 

 Kooli astumiseks vajalikud dokumendid (kui õpe on rohkem kui 100 ak.t):

 

  • Avaldus

  • Isikut tõendava dokumendi koopia

  • Kehtiv tervisetõend iluteenindajale

  • 1 foto

 

 

Необходимые документы

Документы, необходимые для зачисления в школу (если курс более 100 академических часов):

 

  • Заявление

  • Копия вашего удостоверения личности

  • Действующая медицинская справка ​

  • 1 фото