Ripsmetehnikute koolitaja koolitus

De Luxe kaubamärgi esindamine, tootekoolitus, erialased teadmised, koolitusmeetodid, õppekava, tunnikonspekt, ülesehitus,

 

hindamine, esinemine. Praktilised teemad: täiuslik ripsmetehnika, klassikaline paigaldus, volüüm ja velvet ripsmete paigaldamine,

 

hooldamine, eemaldamine, kaunistamine; võistluste ranged reeglid)

 

Nõue: kursus on mõeldud vähemalt 2 a. kogemustega ripsmetehnikule, kes oskab paigaldada, hooldada ja eemaldada ripsmed

 

(klassika ja volüüm) ja eelnevalt läbitud täiuslikku tehnika koolitus. Vajalikud on oma instrumendid.

 

Koolituse kava:

 

1. Teooria

2. Praktiline osa (täiuslik tulemus)

3. Minitund

 

Teooria kestus 6 ak. tundi, praktiline osa 10 ak. tundi. 

 

Maksumus: 385 €

Hind sisaldab teooriat, praktiliseks osaks õppevahendeid (paigaldamine, hooldus, eemaldus, kaunistus).

 

Õppemaht: 16 akadeemilist tundi (1-2 õppepäeva)

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Koolitaja: Viktoria Stankus ( Sertifitseeritud treener, RV võistluste kehtiv kohtunik, kutseõpetaja, tööstaaž al. 2006)

 

Toimumisaeg: Registreerimisel 

 

Päevakava:

 

09:00 – 13:30 Teooria.

 

14:00 - 20:00 Praktiline töö kliendiga. Tagasiside

 

Vajalik oma modelli olemasolu kl. 14.00 ks.! Vajalikud kliendid leiab õpilane ise!

Kursuse edukalt läbinu saab Iluravi Rahvusvahelise Erakooli tunnistuse.

Registreerimine: https://www.ilukool.ee/avaldus

Üks akadeemiline tund on 45 minutit