RIPSMETEHNIK (Klassika + Volüüm)
 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Klassikaliste ripsmete paigaldamine, modelleerimine, õige ripsmetehnika, volüüm ripsmete paigaldamine, hooldamine, eemaldamine ja kaunistamine.
Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks ripsmetehnikuna, ning selleks vajalikke teadmiste andmine. Koolitus sobib algajale, kui ka täiendkoolitusena ripsmetehnikule, kes ei saanud korralikke baasteadmisi.

 

Koolituse läbinud õpilane oskab:

 • klassikaliste ja volüüm ripsmete paigaldamist

 • hooldamist

 • eemaldamist

 • kaunistamist

 • klassikalist modelleerimist

 • õiget ripsmetehnikat

 • hügieeni ja klienditeenindust 

 • oskab valida õiged ja vajalikud vahendid ja instrumente

 • oskab kasutada erinevaid materjale, liime

 • oskab töötada erinevate silmadega

 • oskab klienti nõustada

 • oskab planeerida oma tööaega ja töötada graafiku alusel

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust

 • hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni 

Maksumus: 495 €

Stardikomplekt: 100 € 

Ripsmed 2 mix. karpi (klassikalised ja volüümripsmed), liim, eelhooldusvahend, eemaldusvahend, desinfitseerimisvahend, pintsetid 2 tk., ripsmekammid 5 tk., liimi-ripsmealus, kirurgiline teip, geelipadjad 5 paari, mikroharjad 20 tk., foolium, ühekordne müts 5 tk.

Hind sisaldab teooria materjale, praktiliseks osaks õppevahendeid: (paigaldamine, hooldus, eemaldus, kaunistus)

 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

Õppemaht: 32 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 28 tundi, iseseisev töö 4 tundi, 3 õppepäeva

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Kord kuus

 

Vanusepiir: al. 16 aastat

 

Päevade kava:

 

1 päev – Klassikaliste ripsmete paigaldamine 

09.00 – 11:30 Teooria

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga (esimesel päeval võime harjutada ka mannekeeni pea peal) - harjutamine (paigaldus, eemaldus, vahehooldus, kaunistus) 

 

2 päev – Klassikaliste ripsmete paigaldamine

 

10.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga 

 

3 päev – Volüümripsmed

 

09.00 - 11.30 Teooria 

11.30 - 12.00 Lõuna 

12.00 - 17.00 Praktiline töö modelliga (uus modell)

Koolitaja: Viktoria Stankus 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Iluravi Rahvusvaheline Erakool väljastab lõputunnistuse kui õppekava on läbitud täies mahus, vastasel juhul saab õpilane tõendi läbitud programmist. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete teostamise käigus.

Praktika jaoks vajalikud kliendid leiab õpilane ise. 

Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

 

Kursustele registreerimineAvaldus 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

RIPSMETEHNIK II (Klassika + Volüüm + Modelleerimine + Praktika)

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolituse läbinud õpilane oskab:

 • klassikaliste ja volüüm ripsmete paigaldamist

 • ripsmete hooldamist, vahehooldust

 • eemaldamist

 • kaunistamist 

 • modelleerimist 

 • erinevaid lehviku tehnikaid (enim levinuid)

 • õiget ripsmetehnikat ja täiuslikku tulemust 

 • tunneb võistluste reegleid ja oskab hinnata oma tööd 

 • teab mis on express tehnika

 • teab hügieeni ja klienditeenindust 

 • oskab valida õiged ja vajalikud vahendid ja instrumente

 • oskab kasutada erinevaid materjale, liime

 • oskab töötada erinevate silmadega

 • oskab klienti nõustada

 • oskab planeerida oma tööaega ja töötada graafiku alusel

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust

 • hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni 

Koolitus on mõeldud nii algajale, kui ka kogemustega ripsmetehnikule, kelle sooviks paigaldada, hooldada ja eemaldada ripsmed klassikalisel ja volüüm meetodil professionaalselt ja kaasaegselt!  Ootame samuti koolitusele tehnikuid, kes ei saanud korralikke baasteadmisi.

Maksumus: 1200 €

Koolituse läbiviimiseks vajalik stardikomplekt: 150 € 

Ripsmed 3 mix. karpi (klassikalised ja volüümripsmed, värvilised mix ripsmed), liim, eelhooldusvahend, eemaldusvahend, desinfitseerimisvahend, pintsetid 2 tk., ripsmekammid 10 tk, liimi-ripsmealus, kirurgiline teip, geelipadjad 10 paari, mikroharjad 20 tk., foolium, ühekordne müts 5tk., käärid, silikonist alus)

Hind sisaldab teooria materjale, koolis praktiliseks osaks õppevahendeid: (paigaldamine, hooldus, eemaldus, kaunistus). 

 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

Õppemaht: 62 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 52 tundi, iseseisev töö 10 tundi, 6 õppepäeva

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Kord kuus

 

Vanusepiir: al. 16 aastat

 

Päevade kava:

 

1 päev – Teooria (praktiline klassikaline paigaldus,

                           hooldus ja kaunistus)

09.00 – 11:30 Teooria

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga (esimesel päeval võime harjutada ka mannekeeni pea peal) - harjutamine

 

(paigaldus, eemaldus, vahehooldus, kaunistus)

2 päev – Praktiline töö modelliga 

10.00 – 16.00 Praktiline töö (esimese päeva) modelliga 

3 päev –  Teooria, 2-3 D volüümripsmed, praktiline volüümripsmete paigaldus, hooldus, eemaldus, kaunistus

09.00 - 11.30 Teooria

11.30 - 12.00 Lõuna 

12.00 - 17.00 Praktiline töö modelliga (uus modell)

4 päev – Teooria (täiuslik modelleerimine)

10.00 – 12:00 Teooria

12.30 – 13.00 Lõuna

13.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga (uus modell)- harjutamine, paigaldus rõhk modelleerimisele

5 päev – Teooria ja praktiline töö modelliga 

10.00 – 12:00 Võistlused, kriteeriumid, hindamine

12:30 - 16.00 Praktiline töö uue modelliga 

6 päev –  Praktiline töö modelliga 

10.00 – 15.00 Praktiline töö uue modelliga 

15.00 - 16.00 Koolituse kokkuvõte, küsimused-vastused,  tagasiside

Koolitaja: Viktoria Stankus 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. 

Praktika jaoks vajalikud kliendid leiab õpilane ise. 

Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

Registreerimine: Avaldus 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

Viktoria Stankus ja õpilaste tööd.jpg
Täiuslik ripsmetehnika Viktoria Stankus
võistlused ilukoolis.jpg