Klassikaliste ripsmete paigaldamise, hooldamise, eemaldamise ja kaunistamise  koolitus

1012 Juuksuritöö

ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolitus sobib nii algajatele, kui ka eelteadmistega ripsmetehnikutele ja ilutegijale täiendkoolitusena

Koolituse läbinud õpilane oskab:

 • klassikaliste ripsmete paigaldamist 

 • hooldamist 

 • eemaldamist

 • kaunistamist

 • klassikalist modelleerimist

 • õiget ripsmetehnikat

 • hügieeni ja klienditeenindust

 • oskab valida õiged ja vajalikud vahendid ja instrumente

 • oskab kasutada erinevaid materjale, liime

 • oskab töötada erinevate silmadega

 • oskab klienti nõustada

 • oskab planeerida oma tööaega ja töötada graafiku alusel

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni; 

 • oskab teostada iseseisvalt ripsmete paigaldamist, hooldust, kaunistust

 • omandab teadmisi, mis võimaldavad töötada ripsmetehnikuna.

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks ripsmetehnikuna, ning selleks vajalikke teadmiste andmine. Koolitus sobib algajale, kui ka täiendkoolitusena ripsmetehnikule, kes ei saanud korralikke baasteadmisi.

 

Koolituse maksumus: 350 

Koolituse läbiviimiseks vajalikud õppevahendid: 90 €  

Ripsmed 1 mix. karp (klassikalised), liim, eelhooldusvahend, eemaldusvahend, desinfitseerimisvahend, pintsetid 2 tk., käärid,        ripsmekammid, pump, liimi-ripsmealus, kirurgiline teip, geelipadjad, mikroharjad, foolium, ühekordne müts, kristallid

       Hind sisaldab teooria materjale, praktiliseks osaks õppevahendeid: (paigaldamine, hooldus, eemaldus, kaunistus). 

      

Õppemaht: 20 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 16 tundi, iseseisev töö 4 tundi, 2 õppepäeva

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Iga nädal  

 

Vanusepiir: al. 16 aastat

 
Päevade kava:

1 päev - teooria, paigaldus, kaunistus

09.00 – 11.30 Teooria. Toodete tutvustus

 • erinevad ripsmed- kõik võimalikud kaared, paksused, pikkused, värvid, struktuurid 

 • liimid- mustad, läbipaistvad, kiirkuivavad jm. 

 • instrumendid- pintsetid, käärid 

 • vahendid- puhastusvahendid, hooldusvahendid jm.

 • töökoha ettevalmistus ja ergonoomika,

 • töö järjekord ja teostus jpm.

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga (paigaldus, eemaldus, vahehooldus, kaunistus)

 

2 päev – ripsmete hooldus, eemaldus

10.00 – 15.00  Ripsmete uus paigaldamine või hooldus, vahehooldus. Tagasiside. Diplomid. 

Koolitaja:  Viktoria Stankus 

 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

 

Praktika jaoks vajalikud kliendid leiab õpilane ise. Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

 

Registreerimine: Avaldus 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

 

Õppeklass, kosmeetikud.jpg