Iluravi Rahvusvahelise Erakooli tunnistuse taastamine

 

 

Tellimise kord:

Al. 1998 – 2015 kooli tunnistuse taastamine võimalik ainult koopia või pildi järgi (selgelt loetav), 

saada andmed e-mailile, märgi: koolituse nimetus, osaleja ees- ja perekonnanimi, koolituse toimumise kuupäev.

Al. 2015 a. tunnistuse taastamiseks saada andmed e-mailile.

Märgi: Koolituse nimetus, osaleja ees- ja perekonnanimi, koolituse toimumise kuupäev või orienteeruv kuupäev.

 

Tunnistuse vorm: al. 2015 kinnitatud tunnistuse uus disain

Andmetele lisaks tunnistusel märgitakse: koopia, koopia number, Iluravi Rahvusvahelise Erakooli kehtiva direktori andmed ja allkiri, pitsat.

Tunnistuse valmistamine: peale arve tasumist 3 tööpäeva jooksul

Tunnistuse väljastamine: Iluravi Rahvusvaheline Erakool, Vaksali 17a-506, Tartu 50410

Maksmine: Kooli tunnistuse taastamine – 50 EUR, maksmine toimub arve alusel

 

E-mail: info@ilukool.ee