Kosmeetik

1012 Juuksuritöö

ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

 

Al. 2021 a. alustab Ilukool uuenenud kosmeetiku intensiivkursuse õppekavaga, kus senisest enam pannakse rõhku praktiliste oskuste arendamisele õppekeskkonnas. Õpetatakse põhjalikumalt kosmeetiku eriala, rohkem praktikat koolikeskkonnas, lisandunud erihooldused, ning õppepraktika töökeskkonnas.

Kursuse läbinud õpilane:

 • oskab teostada erinevaid näohooldusprotseduure,

 • oskab teostada erinevad erihooldusi ja kiirhooldusi igale nahatüübile;

 • oskab kasutada erinevaid hooldustooteid, ning soovitada need klientidele

 • tunneb INCI

 • oskab klienti nõustada ja soovitada õiged hooldusvahendeid;

 • oskab kasutada aparatuuri (vaposon ja darsenval)

 • oskab kirjeldada inimese anatoomiat ja füsioloogiat,

 • oskab kirjeldada ja ära tunda erinevaid nahahaigusi ja nende tekkepõhjuseid,

 • teab ainete kasutamisvõimalusi kosmeetikas,

 • teab enamlevinud mikroorganisme ning nende põhjustatud haigusi.

 •               teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 •               teab tööohutust ja ergonoomikat

 •               teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 •               teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 •               teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE NÕUDED

Koolituse sihtgrupp: täiskasvanud

Koolitatavatele esitatavad nõuded: vanuselisi ja soolisi piiranguid ei ole; eelteadmisi, kogemusi ja – oskusi ei eelda; tervisetõend perearstilt (vaimselt terve, füüsiliselt suutlik, ei põe nakkuslikke nahahaigusi).

Soovitatavad isiksuslikud omadused ja väärtushinnangud: suhtlemisoskus, tolerantsus, konfidentsiaalsus, vastutusvõime, iseseisvus, püsivus, füüsiline suutlikkus.

 

ÕPPE KOGUMAHT

Õppeaja kestvus: 6 kuud (24 ÕN (1 ÕN = 16 tundi))

Õppekava kogumaht: 600 koolitustundi, sh.:

 

Teooria ja praktiline väljaõppe: 115 tundi, (8 ÕN)

Teoreetiline ja praktiline väljaõppe koolikeskkonnas

Naha analüüs.  Nahalööbe elemendid. Nahahaigused. Rasunäärmete haigused. Hooldusprotse-duurid. Näohoolduse aparatuur. Näohoolduse  tooted ja vahendid. UV-kiirgus. Näo erihooldused. Kliendi nõustamine. Rakk ja koed. Vereringe-süsteem. Sisesekretsiooni näärmed. Närvisüsteem. Hingamiselund-kond. Mikroorganismid. Bakterid. Väliskeskkonna mõju mikroobidele. Mikrofloora mõiste. Kosmeetikumide toorained. INCI.  

 

Praktika koolikeskkonnas: 85 tundi (4 ÕN)

Klienditeenindus koolikeskkonnas

Õppija oskab: planeerida tööaega; teenindada klienti; rakendada teoreetilisi teadmisi kosmeetiliste protseduuride teostamisel; teostada kliendi naha analüüsi; kasutada õigeid töövõtteid ja –vahendeid; nõustada klienti.

 

Praktika töökeskkonnas: 250 tundi (12 ÕN)

Välispraktika (klienditeenindus ilusalongis)

Õppija oskab: planeerida tööaega; teenindada klienti; rakendada teoreetilisi teadmisi kosmeetiliste protseduuride teostamisel; kasutada õigeid töövõtteid ja –vahendeid; täiendab erialaseid teadmisi ja oskusi; arendab ülekantavaid oskusi

Välispraktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi omandada, kinnitada ja arendada. Praktika annab reaalse töökogemuse. Välispraktika on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas. Täiendada ja omandada uusi erialaseid teadmisi ja oskusi, arendada ülekantavaid oskusi.

 

Iseseisev töö: 150 tundi

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde. See hõlmab näiteks ettekannete/lõputöö ettevalmistamist, erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiteks õppimist ja kirjalike tööde koostamist.

 

ÕPPEKAVA SISU KIRJELDUS

 

Õppekava on koostatud lähtuvalt kosmeetiku kutsestandardist ja iluteeninduse erialade riiklikust õppekavast. 

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada näohooldusi, erihooldusi, omandaks teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning enamlevinud nahahaigustest; tunneks esmaabi ABC-d. 

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks kosmeetikuna, ning selleks vajalikke teadmiste andmine ja oskuste arendamine.

 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet,  individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides ning töökeskkonnas.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus ning edukalt on sooritatud kursuse lõpus:

 • Teooria kirjalik eksam hõlmab mooduleid - näohooldus, protseduuri teostamise kord ja vahendid, anatoomia ja füsioloogia, mikrobioloogia, nahahaigused, kosmeetiline keemia.

 • Praktiline eksam näohooldus

 • Lõputöö on esitatud ja kaitstud

Õpilane lubatakse lõpueksamile, kui ta on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav” ja läbinud praktika täies mahus.

Lõputunnistuse väljastab Iluravi Rahvusvaheline Erakool pärast edukat testi, praktilise töö eksamit ja lõputöö kaitsmist, vastasel juhul saab õpilane tõendi läbitud programmist.

Õpingute hind ja kogumaksumus: 2520 € 

 

Hinna sisse kuulub koolituse läbiviimiseks kohustuslikud õppevahendid ja instrumendid: 

 • kooli kosmeetiku riietus (valikul kas firma kittel või valged püksid + jakk) kooli logoga T-särk) 

 • instrumendid (peapael, pooriluusikas, spaatel, silikoonist kauss, klaasist kauss, näomaski pintsel)

 • väljaõppe ajal ja koolipraktikal kasutatav kosmeetika ja ühekordsed vahendid/instrumendid

Koolitajad:

Kristiine Arro

 

Svetlana Tamp

Õpingute toimumisaeg:

 

03.03.2021

Teooria ja praktiline väljaõppe; praktika koolikeskkonnas

Teisipäeviti ja neljapäeviti 10:00 - 16:00

Praktika töökeskkonnas

2 korda nädalas

Koolitusgrupi komplekteerimine: 4 - 12 osalejate arv

Grupp moodustub registreerumise järjekorra alusel.

 

Registreerumiseks täida AVALDUS, registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 20 eurot, mis on osa õppemaksust. 

Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, siis palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda. 

Tutvu meie õppekeskonnaga

Näo- ja kehahooldusklaasis on 12 õpilasele kosmeetilised protseduurivoodid, vaporisaatorid, frimaatorid, darsonvaalid, Uh-seaded, töötoolid, töökärud, luuplambid, peeglid, sterilisaator, UV-kapp, valge tahvel, televiisor, projektori sein, kraanikauss, kapid ja riiulid õppevahenditega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11076773_908639715824620_556453007314457
20180111_104813.JPG
IREK ILUKOOL