Õppekava rühm:  Juuksuritöö ja iluteenindus 

 

Al. 2021 a. alustas Ilukool uuenenud kosmeetiku õppekavaga, kus senisest enam pannakse rõhku praktiliste oskuste arendamisele. Õpetatakse kosmeetiku eriala, rohkem praktikat  lisandunud erihooldused.

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks kosmeetikuna, ning selleks vajalikke teadmiste andmine. Koolitus sobib nii algajale, kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

Koolituse tulemusel oskab õppija:

 

teostada erinevaid klassikalised näohooldusprotseduure erinevatele nahatüüpidele

teostada erinevaid erihooldusi (efekthooldusi) ja kiirhooldusi igale nahatüüpidele

kasutada erinevaid hooldustooteid

nõustada klienti ja soovitada õiged hooldusvahendeid vastavalt nahatüübile

kasutada aparatuuri (vaposon ja darsenval)                                                        

   

       ÕPINGUTE ALUSTAMISE NÕUDED

 

        Koolituse sihtgrupp: täiskasvanud

        Koolitatavatele esitatavad nõuded: vanuselisi ja soolisi piiranguid ei ole; eelteadmisi, kogemusi ja –                oskusi ei eelda; tervisetõend perearstilt (klienditeenindus).

 

ÕPPE KOGUMAHT

Õppeaja kestvus: 6 kuud (24 ÕN (1 ÕN = 16 tundi))

Õppekava kogumaht: 600 koolitustundi, sh.:

 

Teooria: 115 tundi (8 ÕN)

Naha analüüs. Nahalööbe elemendid. Nahahaigused. Rasunäärmete haigused. Hooldusprotse-duurid. Näohoolduse aparatuur. Näohoolduse tooted ja vahendid. UV-kiirgus. Erihooldused. Kliendi nõustamine. Rakk ja koed. Vereringe-süsteem. Sisesekretsiooninäärmed. Närvisüsteem. Hingamiselund-kond. Mikroorganismid. Bakterid. Väliskeskkonna mõju mikroobidele. Mikrofloora mõiste. Kosmeetikumide toorained. Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur. Hõlmab esmast praktilist osa  (Töökoha ettevalmistamine, kosm. vahendid ja instrumendid, kasutamine, näopuhastus, massaaž)

 

Praktika: 335 tundi (16 ÕN)

Klienditeenindus 

Õppija oskab: planeerida tööaega; teenindada klienti; rakendada teoreetilisi teadmisi kosmeetiliste protseduuride teostamisel; teostada kliendi naha analüüsi; kasutada õigeid töövõtteid ja –vahendeid; nõustada klienti.

Praktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi kinnitada ja arendada. Praktika annab reaalse töökogemuse ja on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas.

 

Iseseisev töö: 150 tundi

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde. See hõlmab erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiteks õppimist ja kirjalike tööde koostamist.

 

ÕPPEKAVA SISU KIRJELDUS

 

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada näohooldusi erinevatele nahatüüpidele (normaalne, kuiv, rasune, kombineeritud), näo massaaži, efekthooldusi (noorendavad, helendavad, uuendav) omandaks teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning enamlevinud nahahaigustest.

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks kosmeetikuna, ning selleks vajalikke teadmiste andmine ja oskuste arendamine.

 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet,  individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides ning töökeskkonnas.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus ning edukalt on sooritatud:

Teooria kirjalik eksam (hõlmab mooduleid - näohooldus, protseduuri teostamise kord ja vahendid, anatoomia ja füsioloogia, mikrobioloogia, nahahaigused, kosmeetiline keemia).

Praktiline eksam näohooldus

Õpilane lubatakse lõpueksamile, kui ta on täitnud õppekavast "Teooria ja praktiline väljaõppe" täies mahus ehk sooritanud teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav”

 

Iluravi Rahvusvaheline Erakool väljastab lõputunnistuse kui

teooria test ja praktiline töö on sooritatud edukalt, praktika on läbitud täies mahus, vastasel juhul saab õpilane tõendi läbitud programmist.

Õpingute hind ja kogumaksumus: 2520 € 

 

Hinna sisse kuulub koolituse läbiviimiseks kohustuslikud õppevahendid ja instrumendid: 

kooli kosmeetiku riietus (valikul kas firma kittel või valged püksid + jakk) 

instrumendid (peapael, pooriluusikas, spaatel, silikoonist kauss, klaasist kauss, näomaski pintsel)

väljaõppe ajal kasutatav kosmeetika ja ühekordsed vahendid/instrumendid (õppesalongis harjutades tasub materjalikulu eest modell)

Koolitajad:

Kristiine Arro

 

Svetlana Tamp

Õpingute toimumisaeg: vaata koolituskalenderis

Teooria ja praktiline väljaõppe; praktika 

Teisipäeviti ja neljapäeviti 10:00 - 16:00

Koolitusgrupi komplekteerimine: 4 - 12 osalejate arv

Grupp moodustub registreerumise järjekorra alusel.

 

Registreerumiseks täida AVALDUS, registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 20 eurot, mis on osa õppemaksust. 

Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, siis palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda. 

Tutvu meie õppekeskonnaga

Näo- ja kehahooldusklaasis on 12 õpilasele kosmeetilised protseduurivoodid, vaporisaatorid, frimaatorid, darsonvaalid, Uh-seaded, töötoolid, töökärud, luuplambid, peeglid, sterilisaator, UV-kapp, valge tahvel, televiisor, projektori sein, kraanikauss, kapid ja riiulid õppevahenditega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11076773_908639715824620_556453007314457
20180111_104813.JPG

Kosmeetik

IREK ILUKOOL