Juuksur 

 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Al. 2021 a. alustab Ilukool uuenenud juuksuri õppekavaga, kus senisest enam pannakse rõhku praktiliste oskuste arendamisele õppekeskkonnas.Õpetatakse juuksuri eriala, rõhk praktikale.

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks juuksurina, ning selleks vajalikke teadmiste andmine

ja oskuste arendamine. 

Koolituse tulemusel oskab õppija:

 • teostada erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • teostada juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • hooldada peanahka (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • teostada rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • teostada pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

​​

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE NÕUDED

Koolituse sihtgrupp: täiskasvanud

​Koolitatavatele esitatavad nõuded: vanuselisi ja soolisi piiranguid ei ole; eelteadmisi, kogemusi ja – oskusi ei eelda; tervisetõend perearstilt (klienditeenindus).

​Õppeaja kestvus: 9 kuud (36 ÕN (1 ÕN = 18 tundi))

Õppekava kogumaht: 800 koolitustundi, sh.:

 

Teooria ja praktiline väljaõppe: 150 tundi, (8 ÕN) 2 kuud

Teoreetiline ja praktiline väljaõppe 

Juuksuri tööga seonduv; ilusalongi sisustamine ja vajalikud seadmed juuksurile ja nende korrashoid; juuksuri kutsestandardis kirjeldatud nõuded; klienditeenindus ja kutse eetika; tööohutus ja ergonoomika; tööõnnetuste ja  esmaabi üldised põhimõtted; elektriohutuse ja tuleohutuse nõuded; kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõuded; erinevad nahalööbeelemendid; erinevate nahahaiguste olemus ja iseloomulikud sümptomid; nahahaiguste nakkusohtlikkus ja nende vältimise võimalused; Juuste ja peanaha elutegevus ja anatoomia. Baasteadmised juukselõikusest. Näokujud, stiilid ja vormid. Soengute ajalugu. Soengute modelleerimine. Viimistlustooted. Soengurullide keeramise tehnikad. Punusoengute modelleerimine. Soengukaunistused. Pea pesemine ja massaaž. Juuste värvimine, värvimistooted, tehnikad. Värvimise töö käik. Naiste juuste lõikamine. Meeste juuste lõikamine. Klienditeenindus õppesalongis. 

 

Praktika: 500 tundi (28 ÕN) 7 kuud

Klienditeenindus 

​Praktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi kinnitada ja arendada.

Praktika annab reaalse töökogemuse. Praktika on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas.

 

Õppija oskab:

 • oskab erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • oskab juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • oskab hooldada peanaha (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • oskab teha rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

 • planeerida tööaega;

 • teenindada klienti;

 • rakendada teoreetilisi teadmisi juuksuri protseduuride teostamisel.

Iseseisev töö: 150 tundi

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde.

See hõlmab näiteks ettekannete/lõputöö ettevalmistamist, erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiteks õppimist ja kirjalike tööde koostamist, mannekeeni pea peal harjutamine.

 

ÕPPEKAVA SISU KIRJELDUS

 

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada juuste lõikust nii meestele kui naistele, oskaks teostada värvitöötlust erinevates tehnikates, oskaks kujundada soengut, oskaks hooldada juukseid ja peanahka; tunneks protseduuride läbiviimise korda, töötervishoiu-, isikliku- ja protseduurihügieeni reegleid ja vastavat seadusandlust; omandaks teadmised juuste ja peanaha probleemidest ja enamlevinud nahahaigustest, anda juhiseid koduseks hoolduseks.

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides. 

​NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS piirangute tingimustes 

 

Covid-19 piirangute tingimustes õpingute lõpetamiseks on teised nõuded:​

- Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus 

- Õpilane on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav”

- Läbinud praktika täies mahus ning on esitanud praktikaaruannet. 

 

​​Lõpphinne kujuneb jooksvate hinnete keskmisest.

​NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

​Õppekava eduka lõpetamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus ning edukalt on sooritatud eksam:

 • ​Teooria kirjalik eksam hõlmab mooduleid - nahahaigused, kosmeetiline keemia, värvimine, lõikused, tehnikad.

 • Praktiline eksam: meeste juuste lõikus ja/või naiste juuste lõikus ja värvimine, pidulik päevasoeng, klienditeenindus.

 

Õpilane lubatakse eksamile, kui ta on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav” ja läbinud kooli praktika täies mahus.

 

Lõputunnistuse väljastab Iluravi Rahvusvaheline Erakool pärast edukat testi, praktilise töö ja eksamit, vastasel juhul väljastatakse tõend läbitud programmist.​

Õpingute hind: 2720 € 

Hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks kohustuslikud instrumendid: riietus, instrumendid (harjutuspead 2, lõikuslina, värvilina, kammid, harjad, klambrid, föön, lõikusmasin ja muu vajalik) orienteeruv hind 400 € (komplekti eest tuleb tasuda 2 nädala jooksul, komplekt jääb õpilasele)

Kursuse kogu maksumus koos instrumentidega:  3120 € (õppesalongis harjutades tasub materjalikulu eest modell,

ka siis, kui modelli rollis on teine õpilane)

Koolitajad:

Maarika Pruuli 

Marin Pedras

Eisi Kõiv

Õpingute toimumisaeg:

 

​Teooria ja praktika

​1 grupp esmaspäev-teisipäev 9:00 - 16:00

 

2 grupp kolmapäev-neljapäev 9:00 - 16:00

Koolitusgrupi komplekteerimine: 4 - 8 osalejate arv

Grupp moodustub registreerumise järjekorra alusel.

 

Registreerumiseks täida AVALDUS, registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 20 eurot, mis on osa õppemaksust. 

Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, siis palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda. 

Tutvu meie õppekeskonnaga 

 

Juuksuri õppeklass on 60 m2. Õppeklassis on 2 pesutooli, 8 peegliga töökohta, klienditoolid, töökärud, töölaud, sterilisaator, UV-kapp, valge tahvel, televiisor, kraanikauss, toodete kapp ja riiulid.

Eraldi ruumis on laud, rätikute jaoks kuivatusrest ja korvid, õpilaste vahendid ja instrumendid karpides. 

IREK ILUKOOL