Juuksuri baaskursus

 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Al. 2021 a. alustab Ilukool uuenenud juuksuri õppekavaga, kus senisest enam pannakse rõhku praktiliste oskuste arendamisele õppekeskkonnas.

Õpetatakse põhjalikumalt juuksuri eriala, rohkem praktikat koolikeskkonnas ning õppepraktika töökeskkonnas.

Kursuse läbinud õpilane:

 • oskab teostada juuksuritöid, mis võimaldavad töötada juuksurina;

 • oskab erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • oskab juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • oskab hooldada peanaha (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • oskab teha rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

 • teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

​​

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE NÕUDED

Koolituse sihtgrupp: täiskasvanud

Koolitatavatele esitatavad nõuded: vanuselisi ja soolisi piiranguid ei ole; eelteadmisi, kogemusi ja – oskusi ei eelda; tervisetõend perearstilt (vaimselt terve, füüsiliselt suutlik, ei põe nakkuslikke nahahaigusi).

Soovitatavad isiksuslikud omadused ja väärtushinnangud: suhtlemisoskus, tolerantsus, konfidentsiaalsus, vastutusvõime, iseseisvus, püsivus, füüsiline suutlikkus.

 

ÕPPE KOGUMAHT

Õppeaja kestvus: 9 kuud (36 ÕN (1 ÕN = 18 tundi))

Õppekava kogumaht: 800 koolitustundi, sh.:

 

Teooria ja praktiline väljaõppe: 140 tundi, (8 ÕN) 2 kuud

 

Teoreetiline ja praktiline väljaõppe koolikeskkonnas

 

Praktika koolikeskkonnas: 210 tundi (12 ÕN) 3 kuud

 

Klienditeenindus koolikeskkonnas

 

Praktika töökeskkonnas: 300 tundi (16 ÕN) 4 kuud

 

Välispraktika (klienditeenindus ilusalongis)

Välispraktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi omandada, kinnitada ja arendada.

Praktika annab reaalse töökogemuse. Välispraktika on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas. Täiendada ja omandada uusi erialaseid teadmisi ja oskusi, arendada ülekantavaid oskusi.

 

Iseseisev töö: 150 tundi

 

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde.

See hõlmab näiteks ettekannete/lõputöö ettevalmistamist, erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiteks õppimist ja kirjalike tööde koostamist.

 

ÕPPEKAVA SISU KIRJELDUS

 

Õppekava on koostatud lähtuvalt juuksuri kutsestandardist TASE 4 ja iluteeninduse erialade riiklikust õppekavast.

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada juuste lõikust nii meestele kui naistele, oskaks teostada värvitöötlust erinevates tehnikates, oskaks kujundada soengut, oskaks hooldada juukseid ja peanahka; tunneks protseduuride läbiviimise korda, töötervishoiu-, isikliku- ja protseduurihügieeni reegleid ja vastavat seadusandlust; omandaks teadmised juuste ja peanaha probleemidest ja enamlevinud nahahaigustest, anda juhiseid koduseks hoolduseks; tunneks esmaabi ABC-d.

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks juuksurina, ning selleks vajalikke teadmiste andmine ja oskuste arendamine.

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides ning töökeskkonnas. 

Teoreetiline väljaõpe - 70 ak.t

 

Juuksuri tööga seonduv; ilusalongi sisustamine ja vajalikud seadmed juuksurile ja nende korrashoid; juuksuri kutsestandardis kirjeldatud nõuded; Klienditeenindus ja kutse eetika; tööohutus ja ergonoomika; tööõnnetuste ja  esmaabi üldised põhimõtted; elektriohutuse ja tuleohutuse nõuded; kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõuded; erinevad nahalööbeelemendid; erinevate nahahaiguste olemus ja iseloomulikud sümptomid; nahahaiguste nakkusohtlikkus ja nende vältimise võimalused; Juuste ja peanaha elutegevus ja anatoomia. Baasteadmised juukselõikusest. Näokujud, stiilid ja vormid.

Praktiline väljaõpe koos eriala teooriaga - 70 ak.t

 

Soengute ajalugu. Soengute modelleerimine. Viimistlustooted. Soengurullide keeramise tehnikad. Punusoengute modelleerimine. Soengukaunistused. Pea pesemine ja massaaž. Juuste värvimine, värvimistooted. Värvimise töö käik. Naiste juuste lõikamine. Meeste juuste lõikamine. Klienditeenindus õppesalongis. Lõpueksamid.

Praktika, Klienditeenindus koolikeskkonnas - 210 ak.t

 

Praktika teostamine (klienditeenindus) koolikeskkonnas

 

Õppija oskab:

 • oskab erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • oskab juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • oskab hooldada peanaha (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • oskab teha rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

 • planeerida tööaega;

 • teenindada klienti;

 • rakendada teoreetilisi teadmisi juuksuri protseduuride teostamisel.

Praktika teostamine töökeskkonnas - 300 ak.tundi õpilasele sobivas ilusalongis, sobivas linnas ning sobival ajal.

Õpilane praktikal teostab:

 • erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele

 • juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist

 • peanaha hooldust (pesu, viimistlus, hooldusvahendid)

 • rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;

 • pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad)

 • planeerib tööaega;

 • teenindab kliente;

 • rakendada teoreetilisi teadmisi juuksuri protseduuride teostamisel.

Iseseisev praktiline töö -150 ak.tundi

Kodus õppimine ja harjutamine, eksamiteks valmistumine.​

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS piirangute tingimustes

 

Covid-19 piirangute tingimustes õpingute lõpetamiseks on teised nõuded: ​

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus

 • Õpilane on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav”

 • Läbinud praktika täies mahus ning on esitanud praktikaaruannet.

​Lõpphinne kujuneb jooksvate hinnete keskmisest.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus ning edukalt on sooritatud eksam:

 • Teooria kirjalik eksam hõlmab mooduleid - nahahaigused, kosmeetiline keemia, värvimine, lõikused, tehnikad.

 • Praktiline eksam: meeste juuste lõikus ja/või naiste juuste lõikus ja värvimine, pidulik päevasoeng, klienditeenindus.

 

Õpilane lubatakse eksamile, kui ta on täitnud õppekava täies mahus ehk sooritanud kõikide moodulite teoreetilised ja praktilised tööülesanded vähemalt hindele 3 „rahuldav” ja läbinud kooli praktika täies mahus.

 

Lõputunnistuse väljastab Iluravi Rahvusvaheline Erakool pärast edukat testi, praktilise töö ja eksamit, vastasel juhul väljastatakse tõend läbitud programmist.​

Õpingute hind: 2720 € 

Hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks kohustuslikud  õppevahendid: riietus, instrumendid (harjutuspead, lõikuslina, värvilina, kammid, harjad, klambrid, föön, lõikusmasin ja muu vajalik) orienteeruv hind 400 € (komplekti eest tuleb tasuda 2 nädala jooksul)

Kursuse kogu maksumus koos õppevahenditega:  3120 € (õppesalongis harjutades tasub materjalikulu eest modell)

Koolitajad:

Maarika Pruuli 

Marin Pedras

Eisi Kõiv

Õpingute toimumisaeg:

 

​Teooria ja praktiline väljaõppe; praktika koolikeskkonnas

​1 grupp esmaspäev-teisipäev 9:00 - 16:00

 

2 grupp kolmapäev-neljapäev 9:00 - 16:00

Praktika töökeskkonnas

2 korda nädalas, päevad vabal valikul​

Koolitusgrupi komplekteerimine: 4 - 8 osalejate arv

Grupp moodustub registreerumise järjekorra alusel.

 

Registreerumiseks täida AVALDUS, registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 20 eurot, mis on osa õppemaksust. 

Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, siis palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda. 

Tutvu meie õppekeskonnaga 

 

Juuksuri õppeklass on 60 m2. Õppeklassis on 2 pesutooli, 8 peegliga töökohta, klienditoolid, töökärud, töölaud, sterilisaator, UV-kapp, valge tahvel, televiisor, kraanikauss, toodete kapp ja riiulid.

Eraldi ruumis on laud, rätikute jaoks kuivatusrest ja korvid, õpilaste vahendid ja instrumendid karpides.

IREK ILUKOOL