Jumestamine 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

(ISCED-F 2013 liigituse järgi)

 

Kursus on mõeldud algajale, huvilistele ja ka neile, kellel on vähene kogemus, täiendkoolitusena.

 

Kursuse läbinud õpilane:

 

 • oskab teostada päevameiki

 • oskab teostada fotomeiki

 • oskab teostada õhtumeiki

 • oskab teostada pruudimeiki

 • oskab kasutada erinevaid tooteid ja vahendeid

 • oskab kasutada töös õiged pintsleid

 • saab ülevaade erinevatest kosmeetika sarjadest

 • anda nõuandeid kliendile 

 • oskab nõustada klienti ning soovitada tooteid 

 • teab ilusalongi sisustus ja seadmetele esitatavad nõuded

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

 

Kursuse maksumus: 420 EUR

 

Hind sisaldab teooria materjale ja praktilisel osal õppevahendeid.

 

Hind ei sisalda vajalikud koolituse jaoks pintsleid.

 

Õppemaht : 20 akadeemilist tundi, sh teooria ja praktiline töö 16 tundi, iseseisev töö 4 tundi, 2 õppepäeva

 

Õppekeel: EST 

 

Toimumisaeg:  vt. koolituskalender

 

Grupp: 4-8 õpilast

 

Päevade kava: 

1 päev

10:00 - 16:00 Teooria ja praktiline töö

 

(Toodete tundmine, fotomeik, õhtumeik, päevameik, pruudimeik)

2 päev

10:00 - 16:00 Teooria ja praktiline töö

(Toodete tundmine, fotomeik, õhtumeik, päevameik, pruudimeik)

Koolitaja: Evelin Sosnovski

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

 

Praktika jaoks vajalikud kliendid leiab õpilane ise. Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

 

Kursustele registreerimine: Avaldus