Iluteenindaja I kursus

 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

(ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Kursuse läbinud õpilane:

 • oskab teostada klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamist,

 • oskab teostada volüümripsmete paigaldamist,

 • oskab ripsmed hooldada ja modelleerida silmi,

 • oskab teostada erinevate kehapiirkondade depilatsiooni,

 • oskab teostada ripsmete ja kulmude värvimist ning kulmude korrigeerimist,

 • oskab nõustada klienti

 • oskab planeerida protseduuride aega ning on valmis iseseisvaks tööks iluteenindajana

 • teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

 

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks iluteenindajana, ning selleks vajalikke teadmiste andmine. Koolitus sobib algajale, kui ka täiendkoolitusena iluteenindajale.

Kursuse hind: 1125 EUR

Kursuse hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks vajalikud õppevahendid ja instrumendid: 100 EUR

klassikaliste ja volüümripsmete vahendid ja instrumendid

Kursuse kogu maksumus koos õppevahenditega:  1225 €

 

Õppekava maht: 66 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 50 tundi, iseseisev töö 16 tundi.

 

Õppepäevad: 6 päeva

Päevade kava:

 

1 päev – Klassikaliste ripsmete paigaldamine 

09.00 – 11:30 Teooria

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga (esimesel päeval võime harjutada ka mannekeeni pea peal) - harjutamine (paigaldus, eemaldus, vahehooldus, kaunistus) 

 

2 päev – Klassikaliste ripsmete paigaldamine

 

10.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga 

 

3 päev – Volüümripsmed

 

09.00 - 11.30 Teooria 

11.30 - 12.00 Lõuna 

12.00 - 17.00 Praktiline töö modelliga (uus modell) ​​​​

4 päev – Depilatsioon

10.00 – 11.30 Teooria

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 16.00 Praktiline töö modelli(de)ga - harjutamine

5 päev – Depilatsioon

10.00 – 11.30 Test

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 3. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

13.30 - 16.00 Praktiline töö 4. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

 

6 päev – Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine

10.00 – 12.00 Teooria  

12.00 - 12.30 Lõuna

12.30 - 16:00 Praktiline töö modelli(de)ga 

 

Kursuse sees on: klassikalised ripsmepikendused, volüümripsmete paigaldamine, depilatsioon, ripsmete ja kulmude värvimine ning kulmude korrigeerimine. ​​​​​

Koolitaja:  Viktoria Stankus

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Grupp: 2-6 õpilast

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

 

Kvaliteetseks väljaõppeks vajalikud professionaalsed töövahendid on kohustuslikud koolituse läbiviimiseks ja on hinna sees. 

Õpingute toimumisaeg ja koht: Tööpäeviti / vastavalt graafikule (täpsem graafik koostatakse igale grupile eraldi) 

Saada registreerimise avalduse

 

Iluteenindaja II kursus  

 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

(ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Kursuse läbinud õpilane:

 • oskab teostada klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamist,

 • oskab teostada volüümripsmete paigaldamist,

 • oskab ripsmed hooldada ja modelleerida silmi,

 • oskab teostada käte hooldust, SPA hooldusi

 • oskab teostada jalgade hooldust, SPA hooldusi

 • oskab paigaldada ja hooldada geellakki,

 • oskab teostada erinevate kehapiirkondade depilatsiooni,

 • oskab teostada ripsmete ja kulmude värvimist ning kulmude korrigeerimist,

 • oskab nõustada klienti

 • oskab planeerida protseduuride aega ning on valmis iseseisvaks tööks iluteenindajana

 • teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 • teab tööohutust ja ergonoomikat

 • teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 • teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 • teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

 

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks iluteenindajana, ning selleks vajalikke teadmiste ja töövahendite

 

andmine. Koolitus sobib algajale, kui ka täiendkoolitusena iluteenindajale.

Kursuse hind: 2500 EUR 

Hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks vajalikud instrumendid: 

Maniküüri ja pediküüri instrumendid 100 EUR 

Ripsmepikenduste komplekt (instrumendid ja vahendid) 100 EUR 

Kursuse kogu maksumus koos õppevahenditega:  2700 €

 

Õppekava maht: 162 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 122 tundi, iseseisev töö 40 tundi.

 

Õppepäevad: 14 päeva

Päevade kava (ei pruugi need olla täpselt samas järjekorras): 

1 päev:  (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - 12:00 teooria maniküür, geellakk

12:00 - 12:45 lõuna      

12:45 - 16:00 praktiline töö omavahel (või modell)

2 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - 12:00 teooria pediküür, geellakk

12:00 - 12:45 lõuna      

12:45 - 16:00 praktiline töö omavahel (või modell)

3 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - klient SPA maniküür

lõuna 

13:30 - klient SPA pediküür 

4 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - klient SPA maniküür

lõuna 

13:30 - klient SPA pediküür 

5 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - klient SPA maniküür

lõuna 

13:30 - klient SPA pediküür 

6 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - klient SPA maniküür

lõuna 

13:30 - klient SPA pediküür 

7 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - klient SPA maniküür

lõuna 

14:30 - klient SPA pediküür 

8 päev: (MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR)

10:00 - 11:00 kirjalik test

11:00 - 13:00 klient SPA maniküür eksam, praktiline töö

13:00 - 13:30 lõuna 

13:30 - klient SPA pediküür eksam, praktiline töö

 

9 päev – (RIPSMETEHNIK) ​

09.00 – 11:30 Teooria

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga (esimesel päeval võib harjutada ka mannekeeni peal)- harjutamine (paigaldus, eemaldus, vahehooldus, kaunistus) 

 

10 päev – (RIPSMETEHNIK)

Praktiline töö modelliga (klassikalised ripsmed)

10.00 – 16.00 Praktiline töö modelliga 

 

11 päev – (RIPSMETEHNIK) 

09.00 - 11.30 Teooria volüümripsmed, praktiline volüümripsmete paigaldus, hooldus, eemaldus, kaunistus.

11.30 - 12.00 Lõuna 

12.00 - 16.00 Praktiline töö modelliga (uus modell) ​​​​

12 päev – (DEPILATSIOON)​

10.00 – 11.30 Teooria (Karva ehitus, karvakasufaasid, erinevad karvaeemaldamise meetodid, vahendid, võtted. Depilatsioon ja selle tehnikad ja liigid. Erinevad tooted eel- ja järelhoolduseks, koduhoolduseks. Jalgade, käte, kaenlaaluste, bikiinipiirkonna depilatsioon.)

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 1. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon- jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond)

13.30 - 15.30 Praktiline töö 2. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon- jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond)

15.30 - 16.00 Testiks ettevalmistamine (Karva ehitus, karvakasvufaasid, erinevad karvaeemaldamise meetodid. Depilatsioon ja selle tehnikad. Erinevad tooted eel- ja järelhoolduseks. Jalgade, käte, kaenlaaluste, bikiinipiirkonna depilatsioon)

Iseseisev töö kodus: konspekti lugemine, õppimine

13 päev – (DEPILATSIOON)​

10.00 – 11.30 Test

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 3. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

13.30 - 15.00 Praktiline töö 4. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

15.00 - 16.00 Kokkuvõte, tagasiside

 

14 päev – (Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine)

10.00 – 12.00 Teooria  

12.00 - 12.30 Lõuna

12.30 - 16:00 Praktiline töö modelli(de)ga 

 

Kursuse lõpetamine 

 

Kursuse sees on: Maniküür, pediküür, geellakk, klassikalised ripsmepikendused, volüümripsmed, depilatsioon,

 

ripsmete ja kulmude värvimine ning kulmude korrigeerimine; õppevahendid.

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

Koolitajad: 

 

Viktoria Stankus

Oksana Žužlova

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

Vajalik oma modellide olemasolu kõikidel päeval! Vajalikud modellid leiab õpilane ise! Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

Grupp: 2-6 õpilast

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

 

Kvaliteetseks väljaõppeks vajalikud professionaalsed töövahendid on kohustuslikud koolituse läbiviimiseks ja on hinna sees. 

Õpingute toimumisaeg ja koht: Tööpäeviti / vastavalt graafikule (täpsem graafik koostatakse igale grupile eraldi) 

Saada registreerimise avalduse