Depilatsioon

ÕPPEKAVARÜHM

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

(ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolituse läbinud õpilane oskab:​

 • erinevate piirkondade depilatsiooni teostamist (jalad, käed, kaenlaalused, bikiini)

 • oskab kasutada ja kombineerida erinevaid tooteid ja tehnikad

 • nõustada klienti

 • oskab planeerida protseduuri aega ning on valmis iseseisvaks tööks

 •        teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 •        teab tööohutust ja ergonoomikat

 •        teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 •        teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 •        teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

Antud mahuga koolitus on mõeldud neile, kellel on vähene kogemus ja/või täiendkoolitusena. 

 

Koolituse maksumus: 280 € 

Õppemaht: 8 ak.t

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Iga kuu

Õppekava:

10.00 – 11.30 Teooria 

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 1. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

13.30 - 15.00 Praktiline töö 2. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

15.00 - 16.00 Kokkuvõte, tagasiside

Koolitaja: Viktoria Stankus 

 

Praktiline töö- erinevate piirkondade depilatsioon (jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond). 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Kvaliteetseks väljaõppeks vajalikud professionaalsed töövahendid on kohustuslikud koolituse läbiviimiseks ja on hinna sees.  

 

Registreerimine: Avaldus 

 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

Depilatsioon II

ÕPPEKAVARÜHM

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

(ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolituse läbinud õpilane oskab:​

 • erinevate piirkondade depilatsiooni teostamist (jalad, käed, kaenlaalused, bikiini)

 • oskab kasutada ja kombineerida erinevaid tooteid ja tehnikad

 • nõustada klienti

 • oskab planeerida protseduuri aega ning on valmis iseseisvaks tööks

 •        teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 •        teab tööohutust ja ergonoomikat

 •        teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 •        teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 •        teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

Koolitus on mõeldud algajale, huvilistele ja ka neile, kellel on vähene kogemus, täiendkoolitusena. 

 

Koolituse maksumus: 550 € 

Õppekava maht: 21 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 16 tundi, iseseisev töö 5 tundi.

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Iga kuu, vaata koolituskaledrit

Päevade kava:

1 päev

10.00 – 11.30 Teooria (Karva ehitus, karvakasufaasid, erinevad karvaeemaldamise meetodid, vahendid, võtted. Depilatsioon ja selle tehnikad ja liigid. Erinevad tooted eel- ja järelhoolduseks, koduhoolduseks. Jalgade, käte, kaenlaaluste, bikiinipiirkonna depilatsioon.)

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 1. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon- jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond)

13.30 - 15.30 Praktiline töö 2. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon- jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond)

15.30 - 16.00 Testiks ettevalmistamine (Karva ehitus, karvakasvufaasid, erinevad karvaeemaldamise meetodid. Depilatsioon ja selle tehnikad. Erinevad tooted eel- ja järelhoolduseks. Jalgade, käte, kaenlaaluste, bikiinipiirkonna depilatsioon)

Iseseisev töö kodus: konspekti lugemine, õppimine

2 päev

10.00 – 11.30 Test

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 3. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

13.30 - 15.00 Praktiline töö 4. modelliga (erinevate piirkondade depilatsioon)

15.00 - 16.00 Kokkuvõte, tagasiside

Koolitaja: Viktoria Stankus 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

 

Praktiline töö- erinevate piirkondade depilatsioon (jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond). 

Vajalikud modellid leiab õpilane ise!

 

Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

​Kvaliteetseks väljaõppeks vajalikud professionaalsed töövahendid on kohustuslikud koolituse läbiviimiseks ja on hinna sees.  

 

Registreerimine: Avaldus 

 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

 

 

Screenshot_20210227-152152_Facebook.jpg