Vahatamine

ÕPPEKAVARÜHM

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolituse läbinud õpilane oskab:​

 • erinevate piirkondade vahatamist (jalad, käed, kaenlaalused, bikiini)

 • oskab kasutada ja kombineerida erinevaid tooteid ja tehnikad

 • nõustada klienti

 • oskab planeerida protseduuri aega ning on valmis iseseisvaks tööks

 •        teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 •        teab tööohutust ja ergonoomikat

 •        teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 •        teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 •        teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

Antud mahuga koolitus on mõeldud neile, kellel on vähene kogemus ja/või täiendkoolitusena. 

 

Koolituse maksumus: 280 € 

Õppemaht: 8 ak.t

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Iga kuu

Õppekava:

10.00 – 11.30 Teooria 

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 1. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine)

13.30 - 15.00 Praktiline töö 2. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine)

15.00 - 16.00 Kokkuvõte, tagasiside

Koolitaja: Viktoria Stankus 

 

Praktiline töö- erinevate piirkondade vahatamine (jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond). 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Iluravi Rahvusvaheline Erakool väljastab lõputunnistuse kui õppekava on läbitud täies mahus, vastasel juhul saab õpilane tõendi läbitud programmist. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete teostamise käigus.

Registreerimine: Avaldus 

 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid.

 

Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

Vahatamine II

ÕPPEKAVARÜHM

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

(ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolituse läbinud õpilane oskab:​

 • erinevate piirkondade vahatamist (jalad, käed, kaenlaalused, bikiini)

 • oskab kasutada ja kombineerida erinevaid tooteid ja tehnikad

 • nõustada klienti

 • oskab planeerida protseduuri aega ning on valmis iseseisvaks tööks

 •        teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

 •        teab tööohutust ja ergonoomikat

 •        teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

 •        teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

 •        teab ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

Koolitus on mõeldud algajale, huvilistele ja ka neile, kellel on vähene kogemus, täiendkoolitusena. 

 

Koolituse maksumus: 550 € 

Õppekava maht: 21 koolitustundi, sh. teooria ja praktiline töö 16 tundi, iseseisev töö 5 tundi.

 

Õppekeel: EST / RUS

 

Toimumisaeg: Iga kuu, vaata koolituskaledrit

Päevade kava:

1 päev

10.00 – 11.30 Teooria (Karva ehitus, karvakasufaasid, erinevad karvaeemaldamise meetodid, vahendid, võtted. Depilatsioon ja selle tehnikad ja liigid. Erinevad tooted eel- ja järelhoolduseks, koduhoolduseks. Jalgade, käte, kaenlaaluste, bikiinipiirkonna vahatamine.)

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 1. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine- jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond)

13.30 - 16.00 Praktiline töö 2. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine- jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond)

Iseseisev töö kodus: konspekti lugemine, õppimine

2 päev

10.00 – 11.30 Kirjalik test

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Praktiline töö 3. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine)

13.30 - 15.00 Praktiline töö 4. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine)

15.00 - 16.00 Kokkuvõte, tagasiside

Koolitaja: Viktoria Stankus 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

 

Praktiline töö- erinevate piirkondade vahatamine (jalad, käed, kaenlaalused, bikiinipiirkond). 

Vajalikud modellid leiab õpilane ise!

 

Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Iluravi Rahvusvaheline Erakool väljastab lõputunnistuse kui õppekava on läbitud täies mahus, vastasel juhul saab õpilane tõendi läbitud programmist. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete teostamise käigus.​

Registreerimine: Avaldus 

 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid.

 

Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

 

 

Screenshot_20210227-152152_Facebook.jpg