Täiuslik ripsmetehnika + modelleerimine (täiendkoolitus)

 

1012 Juuksuritöö ja iluteenindus (ISCED-F 2013 liigituse järgi)

Koolitus on mõeldud kogemustega ripsmetehnikule, kes oskab paigaldada, hooldada ja eemaldada ripsmed

 

klassikalisel meetodil.

Koolituse läbinud õpilane oskab:

paigaldada ja hooldada klassikalised ripsmed õigesti ja professionaalselt! Oskab modelleerida ja teab RV võistluste kriteeriumid.

Koolituse kavas:

 

1. Täiusliku ripsmetehnika saladused, võistluste kriteeriumid, modelleerimine

2. Praktiline osa, klassikaliste ripsmete paigaldus (täiuslik tulemus)

 

Maksumus: 350 € 

 

Õppemaht: 10 akadeemilist tundi (1 õppepäev) 

 

Õppekeel: EST / RUS 

 

Toimumisaeg: Iga nädal  

 

Nõue: ripsmetehniku kogemus, oma instrumendid

 

 

Päevakava:

 

09:00 – 11:30 Teooria

 

12.00 - 17:00 Praktiline töö kliendiga. Tagasiside.

Koolitaja: Viktoria Stankus 

Õppemeetodid: Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Õppekava eduka lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise aluseks on õppekava läbimine täies mahus. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

 

Praktika jaoks vajalikud kliendid leiab õpilane ise. 

Ilukoolil olemas oma FB grupp "Ilukool otsib modelle", juhul, kui vajad abi modelle otsimisel.

 

Registreerimine: Avaldus 

Grupp: 2-6 osalejat​

Koolitus alustab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.  

 

 

 

11113801_919919818049964_663105255833968